AKTUALNOŚCI - Fundacja "Łączymy Pokolenia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

15.02.2020

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dziennego Domu Pobytu w Toruniu (DDP)
przy Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej
i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA"
Pobierz plik PDF z pełną ofertą


(Aby zapoznać się z ofertą kliknij w powyższy tekst)
02 listopada 2018


Nowy nabór do Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu Dobry Dom -profesjonalna opieka i wsparcie. Data rozpoczęcia 01.12.2018.
Formularze
:
Regulamin rekrutacji


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - dla osób pełniących obowiązki opiekuńcze


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - dla podopiecznych DDP w Toruniu


REGULAMIN DDP


05.10.2019

22 września 2017


Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA" z siedzibą w Toruniu zaprasza do nawiązania współpracy i złożenia oferty na realizację wydarzeń kulturalnych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Toruniu w ramach projektu „Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie” realizowanego w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku oraz formularz do pobrania poniżej.


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - FUNDACJA - wydarzenia kulturalne


RR Toruń wydarzenia kulturalne


 

22.09.2017

Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA" z siedzibą w Toruniu zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie” realizowanego w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawy/usługi będą realizowane w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2019r. Zamawiający zastrzega, że okres realizacji dostawy/usługi może zostać przedłużony.

W przypadku zajęć edukacyjno-informacyjno-konsultacyjnych tematyka i dobór specjalistów będzie uzgadniany z Zamawiającym z 10 dniowym wyprzedzeniem.

Oferty prosimy składać odpowiednio na załączonych formularzach pod adres: fundacja@laczymypokolenia.org lub do siedziby Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA", ul. Piastowska 5/1, 87-100 Toruń do dnia 29.09.2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z p. Anną Świtoń pod nr 512 390 244.


Formularze ofertowe:
Wzór Formularz oferty DDP Toruń - fryzjer, kosmetyczka


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - materiały zużywalne do zajęć


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - sprzęt do fizjoterapii


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - środki czystości i higieny


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - usługa dogoterapii


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - wyposażenie stanowiska pracy opiekuna dziennego


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - wyposażenie


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - zajęcia edukacyjno-informacyjno-konsultacyjne


Wzór Formularz oferty DDP Toruń - zestaw urządzeń do elektroterapii


15 września 2017


W październiku rozpoczynamy realizację projektu "Dobry Dom - profesjonalna opieka i wsparcie"
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Lubicz i Łysomice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotkniętych chorobą otępienną.
Dokumenty rekrutacyjne i regulamin do pobrania poniżej.

Regulamin DDP w ToruniuRegulamin rekrutacjiFormularz zgłoszeniowy dla osób pełniących obowiązki opiekuńczeFormularz zgłoszeniowy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

21 sierpnia 2017


Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA" zamierza udzielić zamówienia na usługę remontową w celu wykonania adaptacji łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dzienny Dom Pobytu w Toruniu przy ul. Mickiewicza 117) w ramach projektu pn. "Dobry dom - profesjonalna opieka i wsparcie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Usługa świadczona będzie w okresie od 6.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

Zapraszamy do współpracy Podmioty Ekonomii Społecznej

W celu rozeznania rynku prosimy o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia obejmującego następujący zakres prac dotyczący adaptacji pomieszczenia obok istniejącej już łazienki (pomieszczenie o powierzchni ok. 9 m kwadratowych), w tym:

- przeciągnięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek,
- położenie posadzki antypoślizgowej,
- dostosowanie otworów drzwiowych (o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm)
- oporęczowanie ciągów komunikacyjnych,
- montaż jednej umywalki i jednego sedesu
- montaż prysznica,
- montaż uchwytów i poręczy,
wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oferty z podaną ceną brutto za wykonanie usługi, należy składać do dnia 1.09.2017 do biura Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA" mailowo, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Piastowska 5/1, 87-100 Toruń.


[1] Podmiotem Ekonomii Społecznej są:

a) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

b) podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS;

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c) organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

27 czerwiec 2016 - Ukazał się pierwszy numer bezpłatnego miesięcznika - BEZ METRYKI - Gazety Toruńskich Seniorów. Miesięcznik będzie się ukazywał w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Zapraszamy wszystkich seniorów do tworzenia z nami kolejnych numerów gazety oraz do rejestrowania się na stronie www.bezmetryki.pl21 maja 2016 - Majówka Bez Metryki. Byli z nami: Centrum Medyczne "Olk-Med" w Toruniu, Warsztatownia Florystyczna i Studio Dekoracji Roślinnych ARLI, Gabinet Chiropraktyki i Masażu. Kiełbaski na ognisko ufundowało Auchan Toruń Grudziądzka. Projekt wsparł Urząd Miasta Torunia i Szkoła Leśna na Barbarce. Czas umilał zespół Dolina Drwęcy.09 marca 2016r. rozpoczęliśmy projekt  Taneczne środy seniorów. Warsztaty tańca odbywają się w każdą środę o godz. 11 w Studio Tańca Fantom w Toruniu.
Grupa liczy 30 osób, zainteresowanych było dużo więcej. Projekt  sfinansowany jest  ze środków Miasta Torunia.

           
08 lutego 2016 r. o godzinie 11:00 Piernikowi Rycerze i Kopernikanie – pięciolatki z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu, wzięły udział w TORUŃSKIM SPOTKANIU POKOLEŃ, które odbyło się z inicjatywy naszej fundacji. Spotkanie odbyło się w Sali Kominkowej Domu Harcerza. Dzieci wspólnie bawiły się z zaprzyjaźnionymi z naszą fundacją, Seniorami z DDPS w Toruniu.

     
1 luty 2016r. otawracie Ośrodka Wsparcia i pierwsze urodziny w Ośrodku

     
19 i 20 listopada odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży sesja zdjęciowa wykonana przez znanego toruńskiego fotografa Jacka Kutybę. 12 portretów znajdzie się w kalendarzu na 2016 rok. Dochód z kalendarza zostanie przeznaczony na spełnianie marzeń toruńskich seniorów.

        
19.11 i 4.12 odbyły się w naszej Fundacji Spotkania Międzypokoleniowe. Seniorzy prowadzili żywe dyskusje z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu, na temat spojrzenia obu pokoleń na współczesny świat.

     

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego